78 Zaman sebelum Islam (PraIslam)

Zaman sebelum Islam (PraIslam)

Puisi Arab sebelum Islam merupakan satu seni yang berkembang maju. Puisi terawal dalam bentuk yang dinamakan razaj wujud pada tarikh seawal kurun ke-6M lagi. Puisi pada zaman ini bukanlah pengucapan peribadi atau individu, tetapi ia merupakan ucapan bersama-sama masyarakat dan ucapan keagamaan. Manakala hasil-hasil karya perseorangan ataupun karangan yang mewakili ideologi diberi nama diwan.

Qasidah asalnya dalam bentuk puisi Arab yang telah mencapai kematangannya pada zaman praIslam. Puisi jenis ini mengandungi 50 – 100 baris. Pada zaman praIslam, ia disampaikan dengan iringan muzik. Dalam qasidah, biasanya penyair Arab membicarakan pelbagai persoalan tentang kehidupan di padang pasir. Ia merupakan satu bentuk puisi Arab yang diminati sehingga sekarang.

Bentuk prosa ataupun ayyam pula menceritakan tentang perhubungan antara sukusuku kaum Arab, persahabatan atau permusuhan antara mereka. Perjalanan cerita teratur dalam skema yang tetap.

Pada umumnya tema-tema utama hasil-hasil kesusasteraan Arab Jahiliyyah adalah berkisar sekitar penyembahan berhala, wanita, arak, judi, peperangan, sentimen kekabilahan, pemujaan kepada ketua dan sebagainya.

Ciri-ciri qasidah

  • Mengandungi bahagian yang menyentuh topik-topik tertentu yang tetap tanpa diubah-ubah.
  • Dimulakan dengan nasib (bahagian pengenalan) yang berkisar dengan ingatan lama dan mengharukan tentang masa silam.
  • Terdapat unsur fakhr (puji-pujian atau bangga diri) mengenai gambaran yang halus tentang konsep wira Arab yang unggul.

 

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.