80 Zaman Khulafah al-Rasyidin

Zaman Khulafah al-Rasyidin

Era ini merupakan kesinambungan era Rasulullah s.a.w. Justeru, semua bentuk seni kesusasteraan yang wujud pada zaman Rasulullah s.a.w. seperti puisi dan prosa terus berkembang pada zaman ini. Usaha penyebaran dakwah Islam dan pembukaan daerah-daerah baru dipergiatkan dan dengan itu seni kesusasteraan sebagai satu mekanisme dakwah dan jihad juga meningkat dengan sendirinya.

Dalam era ini lahirlah penyair-penyair handal yang meniupkan semangat jihad kepada tentera Islam. Nama-nama yang terkenal dalam bidang ini seperti Qais al-Maksyuh al-Muradi, Basyar bin Rubi’al, Amr bin Mukadyakruh al-Zabidi dan al-Qa’qa bin Amr al-Tamimi adalah tidak asing lagi dalam gubahan syair yang meniupkan semangat jihad ini.

Semua Khulafah al-Rasyidin amat meminati syair. Malah, mereka sendiri turut menghasilkan karya yang mengagumkan seperti yang terdapat di dalam kitab Sirah Ibn Hisyam, Sirah Ibn Ishaq dan sebagainya.

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.