71 Zaman Bani Abbasiyah (65 – 658H/ 752 – 1260M)

Zaman Bani Abbasiyah (65 – 658H/752 – 1260M)

Keagungan seni bina Islam telah sampai ke puncak keagungannya pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah. Tamadun Islam telah berhadapan dengan beraneka jenis tamadun yang terdapat di dunia ini khususnya dalam seni bina. Pertembungan dengan kebudayaan asing yang beraneka rupa ini memberi inspirasi yang cukup bertenaga bagi ahli seni bina Islam untuk mereka bentuk bangunan dan ukiran yang masih berlandaskan lunas-lunas Islam.

Pada akhir zaman pemerintahan Bani Abbasiyah, lahirlah beberapa kerajaan Islam setempat seperti kerajaan Saljuk dan al-Tahiriah yang menguasai Khurasan, kerajaan Alawiyah dan Zaidiyah di Tabristan (250 – 316H), kerajaan Idrisiah di Moroko (172 – 311H), kerajaan Aghlabiah di Tunisia (184 – 296H), kerajaan Fatimiah di Mesir, Ghaznawiah di Afghanistan dan India dan lain-lain lagi. Setiap pemerintahan tersebut memperkayakan lagi seni bina dan ukiran Islam yang telah menular ke Eropah, Asia dan Afrika.

Terdapat juga beberapa seni bina yang merupakan pusat penyebaran ilmu yang hebat pada zaman Bani Abbasiyah. Contohnya, Bait al-Hikmah dan Universiti Nizamiyah. Pembinaan hospital yang terkenal pada zaman Bani Abbasiyyah ialah Hospital al-Bimaristan. Hospital ini dibina dengan tujuan memberi latihan kedoktoran dan merawat pesakit.

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.