18 Syariah

Syariah

Manusia mempunyai peraturan hidup ataupun undang-undang. Di dalam Islam, peraturan hidup ini dinamakan syariah yang meliputi peraturan hidup individu, masyarakat dan negara. Malah, peraturan ini mencakupi semua bidang kehidupan manusia seperti upacara keagamaan, moral, keluarga, sosial, ekonomi, kewarganegaraan, sistem kehakiman, undang-undang perang serta perdamaian dan hubungan antarabangsa. Sekarang mari kita memahami istilah syariah secara lebih mendalam.

 

Konsep syariah

Secara etimologi, syariah bermaksud pandangan dan jalan yang lurus. Ia juga berkongsi kata dasar dengan perkataan syur’at al-ma’ yang bererti tempat keluar air yang digunakan untuk minuman. Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud:

… untuk setiap umat antara kamu, Kami berikan kamu aturan, yakni syariah atau jalan yang terang …

(Sural al-Maidah: 48)

Dari segi istilah, syariah secara umumnya bermaksud segala perintah yang diwahyukan oleh Allah s.w.t. ke atas manusia dari segi akidah, amaliyyah dan akhlak. Namun dalam pengertian yang khusus, syariah merujuk kepada perintah Allah s.w.t. dari segi amaliyyah sahaja. Aspek amaliyyah merujuk kepada amalan dan aktiviti zahir manusia. Dalam pengertian yang khusus ini, syariah tidak melibatkan aspek akidah kerana akidah merujuk kepada pegangan dan kepercayaan hati manusia, manakala akhlak pula lebih merujuk kepada urusan pembersihan hati dan jiwa manusia.

Syariah dalam pengertian yang khusus ini boleh pula dipecahkan kepada empat unsur utama iaitu:

 

Keistimewaan syariah

1. Syariah Islamiah adalah syariah Rabbani iaitu ciptaan Allah s.w.t., Tuhan Semesta Alam.

2. Syariah Islam menekankan bukan sahaja kebahagiaan dan keselamatan di dunia tetapi yang lebih penting lagi ialah kehidupan di akhirat. Ia mengatur kehidupan manusia daripada yang paling kecil hingga paling besar bagi memelihara kesejahteraan manusia.

3. Undang-undang syariah juga bersepadu kerana ia mempunyai prinsip-prinsip perundangan yang mengatur urusan keduniaan dan keagamaan, tanpa batasan perkauman, warna kulit, bahasa, tempat, pangkat kedudukan dan sebagainya.

4. Syariah Islam berpendirian teguh dan tetap dalam soal prinsip dan dasar agama tetapi dalam persoalan furu’ (cabang agama) sangat fleksibel (boleh bertolak ansur). Contoh furu’ ialah bacaan dan qurut. Sila rujuk kepada tutor anda untuk penjelasan lebih lanjut.

5. Syariah Islam juga sangat sesuai dan selaras dengan fitrah dan naluri manusia yang suci dan bersih.

6. Syariah juga telah mendapat pengiktirafan pemikir dan pakar barat.
Antaranya adalah seperti berikut:

a. Dr. Shifferer, Dekan Fakulti Undang-undang Universiti Wina menegaskan bahawa Nabi Muhammad s.a.w. membawa syariah yang unggul, manakala bangsa Eropah memerlukan dua ribu tahun untuk membuat perundangan seumpama dengannya.

b. Dr. Hocking, Ketua Dekan Ilmu Falsafah Universiti Harvard, Amerika Syarikat pula menegaskan bahawa kemajuan sesuatu negara Islam akan diperoleh apabila setiap Muslim dalam negara itu menggunakan segala sumber kekuatan dan kemajuan daripada agamanya. Islam mempunyai daya kekuatan yang luar biasa dalam ajarannya. Islam juga unggul dalam banyak aspek apabila dibandingkan dengan syariah yang lain. Halangan yang dihadapi selama ini adalah kerana tiada kemahuan umat Islam untuk menggunakan sumber-sumber kekuatan ajaran Islam.

c. Bernard Shaw juga mengakui bahawa Islam mempunyai potensi sejajar dengan kepentingan hidup umat manusia pada setiap masa dan zaman.

d. H.G Wells menyatakan bahawa undang-undang pentadbiran dan perdagangan yang terdapat di Eropah pada dasarnya berasal daripada syariah Islam. Itulah sebabnya Eropah terhutang budi pada Islam.

e. Dr. Isacco Ensepato secara objektif menegaskan bahawa syariah Islam dalam banyak hal melebihi perundangan negara-negara Eropah. Ia juga merupakan perundangan yang paling lengkap di dunia.

Keterangan tentang keistimewaan syariah Islam di atas jelas menunjukkan bahawa syariah Islam sangat relevan untuk dijadikan panduan hidup semua manusia dan sesuai diamalkan pada sepanjang masa serta di mana-mana tempat.

 

Aktiviti 1.10
Soalan kepada aktiviti 1.10

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.