50 Sumber tamadun

Sumber tamadun

Sumber utama sesebuah tamadun adalah berdasarkan pandangan semesta tamadun tersebut. Dalam konteks tamadun manusia, terdapat empat sumber iaitu:

 

Oleh itu, anda dapat lihat keempat-empat sumber sesebuah tamadun iaitu kebendaan, akal fikiran, kerohanian dan wahyu telah menjadi sumber asas dalam memanifestasikan kewujudan tamadun-tamadun agung yang muncul sepanjang sejarah ketamadunan manusia.

 

 

Aktiviti 2.1
Soalan kepada aktiviti 2.1 Cadangan jawapan untuk aktiviti 2.1

 

Comments are closed.