65 2.2 Seni dan manifestasi budaya

Objektif

 

Setelah mempelajari bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Menjelaskan falsafah, konsep dan prinsip seni budaya dalam Islam.

2. Menghuraikan proses seni dan reka bentuk bangunan daripada perspektif Islam.

3. Mengenal pasti bentuk kaligrafi dan perkembangan kesusasteraan dan persuratan dalam Islam.

4. Menghubung kaitkan falsafah dan garis panduan seni suara menurut Islam dengan kedudukan industri muzik di negara kita pada masa kini.

 

Pengenalan

Bab ini akan membincangkan tentang seni dan manifestasi budaya daripada segi falsafah, konsep, prinsip dan garis panduannya menurut Islam. Antara bidang kesenian yang dibincangkan dalam bab ini ialah seni reka bentuk bangunan, seni kaligrafi, seni kesusasteraan dan persuratan dan seni suara.

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.