20 Rumusan

Rumusan

Setelah anda mengikuti bab 1.1, anda tentunya sudah memperoleh pengetahuan yang mantap berkenaan dengan konsep-konsep asas Islam. Maka demi menjalankan kewajipan anda sebagai umat Islam yang cemerlang, anda perlu mengikuti segala suruhanNya dan meninggalkan laranganNya. Konsep asas yang dipelajari ini merupakan kaedah yang universal malah mencakupi semua aspek kehidupan manusia. Justeru itu, jika semua makhluk Allah mengamalkan segala suruhannya, maka akan wujudlah kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat.

 

Latihan Kendiri 1.1
Soalan latihan Kendiri 1.1 Cadangan jawapan latihan Kendiri 1.1

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.