126 Rumusan

Rumusan

Setelah anda mempelajari bab ini, anda sewajarnya sedar bahawa falsafah pemerintahan Islam adalah berdasarkan prinsip keadilan, kesamarataan, kebebasan dan ketelusan. Sesebuah pemerintahan Islam bertanggungjawab memastikan hukum-hakam Allah didaulatkan sepenuhnya. Di samping itu, kaedah pemerintahan pula mestilah dilakukan secara syura dan perundingan. Bagi menjamin pencapaian falsafah dan matlamat pemerintahan Islam, pelbagai institusi dan mekanisme telah diwujudkan seperti khilafah, imamah, imarah, syura dan hisbah. Kesemua institusi ini diwujudkan untuk memastikan segala perintah Allah dapat dilaksanakan sebaik mungkin untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan ahli masyarakat di dunia dan di akhirat.

 

Latihan Kendiri 4.1
Soalan latihan Kendiri 4.1 Cadangan jawapan latihan Kendiri 4.1

 

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.