115 Rumusan

Rumusan

Pendidikan merupakan satu cara untuk melahirkan masyarakat berilmu dan berbudaya. Dengan ini, konsep dan prinsip pendidikan seharusnya dapat mencapai matlamat akhir pendidikan Islam iaitu untuk memakmurkan seluruh alam berdasarkan kesepaduan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Hakikat ini serasi dengan objektif penciptaan manusia sebagai khalifah Allah s.w.t. dan hamba-Nya yang tunduk dan patuh kepada Allah s.w.t. sematamata.

Namun begitu, usaha kerajaan akan menjadi sia-sia sekiranya tiada sokongan daripada pelajar, keluarga, masyarakat, golongan pendidik dan juga ilmuan. Ini menunjukan bahawa tanggungjawab memajukan pendidikan bukan hanya terletak pada bahu pemerintah sahaja. Sebaliknya, ia menjadi tanggungjawab yang mesti dipikul bersama-sama.

Oleh sebab Islam sebagai cara hidup yang sempurna, sesuai untuk semua tempat, peringkat dan zaman, telah menggariskan falsafah pendidikannya yang tersendiri. Pendekatan Islam dalam menjalankan proses pendidikan merupakan satu bentuk penawar terhadap sikap kemanusiaan itu sendiri secara menyeluruh, tanpa mengabaikan aspek kehidupan mereka.

 

Latihan Kendiri 3.3
Soalan latihan Kendiri 3.3 Cadangan jawapan latihan Kendiri 3.3

 

 

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.