30 Rumusan

Rumusan

Meskipun bab 1.2 tidak panjang huraiannya seperti bab 1.1 yang membincangkan asas Islam, tetapi diharapkan anda telah memahami sumber-sumber rujukan Islam dengan baik. Perkara yang sangat penting yang anda tidak boleh lupa ialah al-Qur’an adalah perkataan Allah yang diwahyukan untuk manusia supaya menjadi panduan asas hidup. Manakala al-Hadith yang juga dikenali al-Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah s.a.w. yang juga diwahyukan oleh Allah sendiri dalam bentuk maknanya manakala lafaznya diungkapkan oleh Baginda sendiri.

Maka anda sebagai seorang yang berilmu mestilah menjadikan sumber utama ajaran Islam sebagai panduan hidup.

 

Latihan Kendiri 1.2
Soalan latihan Kendiri 1.2 Cadangan jawapan latihan Kendiri 1.2

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.