158 Rumusan

Rumusan

Dalam bab ini, kita telah membincangkan tentang pandangan semesta Islam tentang Allah, manusia, alam, ilmu dan nilai. Perbincangan ini telah menyingkap kefahaman kita bahawa Islam merupakan satu cara hidup untuk manusia sejagat. Malah, Islam bukanlah satu ajaran yang utopia iaitu sesuatu yang tidak mampu dicapai dan dilakukan oleh manusia. Sebaliknya, ajaran Islam merupakan ajaran wahyu yang mudah dan realistik untuk semua manusia di semua tempat pada semua masa. Selain itu, Islam juga mempunyai pandangan yang tersendiri terhadap kehidupan di muka bumi termasuk kepentingan ilmu dan sistem nilai.

 

Latihan Kendiri 5.2
Soalan latihan Kendiri 5.2 Cadangan jawapan latihan Kendiri 5.2

 

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.