145 Rumusan

Rumusan

Islam merupakan agama yang cukup sempurna dari semua segi. Anda sendiri dapat lihat sistem ekonomi Islam merangkumi semua aspek dan merupakan satu pilihan alternatif bagi memajukan sistem ekonomi negara.

Sistem ekonomi Islam adalah berbeza daripada sistem ekonomi kapitalis yang dianjurkan oleh Barat. Sistem ekonomi Islam menekankan aspek tauhid dan secara tidak langsung sistem ekonomi Islam akan melahirkan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai murni. Contohnya, memberi zakat adalah bertujuan membantu orang Islam lain yang tidak berkemampuan. Ini jelas menunjukkan bahawa ekonomi Islam merupakan sebahagian cara hidup Islam yang menyeluruh dan melengkapi aspek rohani dan juga jasmani.

 

Latihan Kendiri 4.3
Soalan latihan Kendiri 4.3 Cadangan jawapan latihan Kendiri 4.3

 

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.