136 Rumusan

Rumusan

Perundangan merupakan satu keperluan dalam kehidupan manusia. Tanpanya kehidupan manusia tidak teratur, sebarang hukuman tidak akan dijalankan ke atas mereka yang melakukan jenayah dan penganiayaan, serta tidak wujud pembelaan bagi mereka yang lemah. Perundangan Islam telah disyariatkan oleh Allah s.w.t. dalam al-Qur’an serta al-Sunnah. Matlamat utamanya adalah untuk mengatur hidup manusia atas asas makruf dan mengenepikan mungkar.

Di samping perundangan yang disyariatkan oleh Allah s.w.t., manusia juga diberi kelonggaran dari segi pelaksanaan undang-undang agar sesuai dengan keperluan dan suasana semasa dengan syarat ia masih tidak melanggar prinsip-prinsip asas syariah yang digariskan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah.

 

 

Latihan Kendiri 4.2
Soalan latihan Kendiri 4.2 Cadangan jawapan latihan Kendiri 4.2

 

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.