44 Rujukan

 

Abd. Jalil Bahrom (2002) Pengantar Perundangan Islam, Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Karim Zaydan (Dr.) (1979) Dasar-Dasar Ilmu Dakwah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Al-Maududi, Abul A’la (1988) Cara Hidup Islam, Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar.

Al-Qaradawi, Yusuf (1994) Kebangkitan Islam di antara Tantangan dan Ekstrimisme, Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia.

Haron Din (2002) Manusia dan Islam, 3 Jilid, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.