171 Rujukan

Abd. Jalil Bahrom (2002) Pengantar Perundangan Islam, Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

Haron Din (2002) Manusia dan Islam, 3 Jilid, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.