171 Rujukan

Abd. Jalil Bahrom (2002) Pengantar Perundangan Islam, Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

Haron Din (2002) Manusia dan Islam, 3 Jilid, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Comments are closed.