118 Rujukan

Abul Ala Maududi (1984) Menjadi Muslim Sejati, Jakarta: Mitra Pustaka.

Abu Urwah (1989) Sistem-sistem Islam: Satu Analisis Perbandingan, Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

Ahmad Mohd. Salleh (1997) Pendidikan Islam, Falsafah, Pedagogi dan Metodologi, Selangor: Fajar Bakti.

Mohd. Liki Hamid (2000) Pengajian Tamadun Islam, Sejarah, Pencapaian dan Masa Depannya, Kuala Lumpur: PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Yusuf Qardhawi (2000) Ciri-ciri Unggul Masyarakat Islam Yang Kita Idamkan, Selangor: Penerbit Seribu Dinar.

Yusuf Qardhawai (2001) Roh Ibadah, Hakikat dan Hikmahnya, Kuala Lumpur: Jasmani Enterprise.

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.