89 Rujukan

Beg, M A J (1980) The Images of Islam Civilization, Kulau Lumpur: University of Malaya Press.

Farmer, E L (1997) Comparative History of Civilization in Asia, Manila: Wesley Publisher Company, Philipines.

Haron Din (2002) Manusia dan Islam, Jilid 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mustafa Haji Daud (1991) Tamadun Islam, Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors.

Mohd Yusuf Ahmad (2003) Pengajian Islam, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Sayyed Hossein Nasr (1984) Science and Civilization in Islam, Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar.

Osman Bakar (1994) Falsafah Sains dari Perspektif Islam, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Othman Yatim (1989) Warisan Kesenian Dalam Tamadun Islam, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Prof. Dr. Qaradawi Yusuf (2000) Ciri-Ciri Unggul Masyarakat Islam Yang Kita Idamkan, Kuala Lumpur: Seribu Dinar.

Muhammad Qutb, (1995) Salah Faham Terhadap Islam (terj. Yusoff Zaki), Kota Bharu: Pustaka Dian.

Shaharir Mohamad Zain (ed) (1995) Pengenalan Tamadun Dalam Sains dan Teknologi, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.

Toynbee, A (1988) A Study of History, The One Volume Edition, London: Oxford University Press and Thames and Hudson Ltd.

http://members.tripod.com/tamadunbaru/

http://ms.wikipedia.org/wiki/islam

http://www.al-islam.com/mal/

 

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.