129 Prinsip-prinsip perundangan Islam

Prinsip-prinsip perundangan Islam

Perundangan Islam mempunyai prinsip serta dasar asas yang jelas iaitu melindungi masyarakat daripada perbuatan keji serta menjamin hak-hak individu ataupun masyarakat. Prinsip-prinsip asas dalam perundangan Islam dapat dirumuskan seperti berikut:

 

Berdasarkan prinsip-prinsip yang dinyatakan di atas, anda dapat membuat analisis bahawa prinsip asas perundangan Islam adalah untuk memelihara maslahah (kepentingan)dan menolak mafsadah (kerosakan) agar terjamin keselamatan individu dan masyarakat.

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.