129 Prinsip-prinsip perundangan Islam

Prinsip-prinsip perundangan Islam

Perundangan Islam mempunyai prinsip serta dasar asas yang jelas iaitu melindungi masyarakat daripada perbuatan keji serta menjamin hak-hak individu ataupun masyarakat. Prinsip-prinsip asas dalam perundangan Islam dapat dirumuskan seperti berikut:

 

Berdasarkan prinsip-prinsip yang dinyatakan di atas, anda dapat membuat analisis bahawa prinsip asas perundangan Islam adalah untuk memelihara maslahah (kepentingan)dan menolak mafsadah (kerosakan) agar terjamin keselamatan individu dan masyarakat.

License

Prinsip-prinsip perundangan Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.