10 Objektif unit

Setelah mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat:

1. Mendefinisi makna Islam, iman dan ihsan.

2. Melaksanakan kandungan utama ajaran Islam iaitu akidah, syariah dan akhlak.

3. Mengklasifikasikan sumber-sumber utama ajaran Islam.

4. Menerangkan konsep sebenar jihad menurut Islam.

 

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.