="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512">

10 Objektif unit

Setelah mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat:

1. Mendefinisi makna Islam, iman dan ihsan.

2. Melaksanakan kandungan utama ajaran Islam iaitu akidah, syariah dan akhlak.

3. Mengklasifikasikan sumber-sumber utama ajaran Islam.

4. Menerangkan konsep sebenar jihad menurut Islam.

 

License

Objektif unit Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.