10 Objektif unit

Setelah mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat:

1. Mendefinisi makna Islam, iman dan ihsan.

2. Melaksanakan kandungan utama ajaran Islam iaitu akidah, syariah dan akhlak.

3. Mengklasifikasikan sumber-sumber utama ajaran Islam.

4. Menerangkan konsep sebenar jihad menurut Islam.

 

Comments are closed.