150 Objektif unit

Selepas mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat:

1. Memahami pandangan hidup Islam secara menyeluruh.

2. Memahami peraturan dan perundangan Islam yang telah ditetapkan.

3. Mengaplikasikan penyelesaian masalah kehidupan dengan rasional berlandaskan Islam.

4. Mengenal pasti isu-isu serta cabaran semasa yang dihadapi oleh umat Islam.

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.