="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512">

120 Objektif unit

Pada akhir unit ini, pelajar seharusnya dapat:

1. Mengenal pasti institusi pemerintahan dan pentadbiran menurut Islam.

2. Menganalisis peranan institusi perundangan dan kehakiman dalam Islam.

3. Membandingkan institusi ekonomi dan kewangan Islam dan Barat.

License

Objektif unit Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.