91 Objektif unit

Setelah mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat:

1. Mengaplikasikan ibadat dalam konteks yang luas.

2. Menghuraikan falsafah dan konsep keluarga serta masyarkat Islam.

3. Menerangkan kembali falsafah dan konsep pendidikan Islam.

4. Menjalankan peranan, hak dan tanggungjawab keluarga dan masyarakat Islam.

5. Mengenal pasti peranan dan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia.

Comments are closed.