91 Objektif unit

Setelah mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat:

1. Mengaplikasikan ibadat dalam konteks yang luas.

2. Menghuraikan falsafah dan konsep keluarga serta masyarkat Islam.

3. Menerangkan kembali falsafah dan konsep pendidikan Islam.

4. Menjalankan peranan, hak dan tanggungjawab keluarga dan masyarakat Islam.

5. Mengenal pasti peranan dan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia.

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.