46 Objektif unit

Setelah mempelajari bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Menjelaskan konsep tamadun secara menyeluruh dan ciri-ciri utamanya.

2. Membezakan antara tamadun Islam dengan Barat.

3. Membincangkan keunikan dan keistimewaan tamadun Islam.

4. Mengenal pasti sumbangan tamadun Islam dalam pelbagai bidang.

5. Mengaplikasikan konsep seni dan manifestasi budaya dalam kehidupan seharian.

Comments are closed.