46 Objektif unit

Setelah mempelajari bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Menjelaskan konsep tamadun secara menyeluruh dan ciri-ciri utamanya.

2. Membezakan antara tamadun Islam dengan Barat.

3. Membincangkan keunikan dan keistimewaan tamadun Islam.

4. Mengenal pasti sumbangan tamadun Islam dalam pelbagai bidang.

5. Mengaplikasikan konsep seni dan manifestasi budaya dalam kehidupan seharian.

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.