128 Konsep, prinsip dan falsafah perundangan Islam

Konsep, prinsip dan falsafah perundangan Islam

Perundangan Islam berdasarkan kepada prinsip meletakkan hukuman. Untuk pengetahuan anda, perundangan Islam ialah satu sistem perundangan yang meliputi undang-undang yang ditetapkan oleh Allah dan undang-undang yang ditetapkan oleh manusia (mujtahid). Kaedah dan sumber yang digunakan adalah melalui mekanisme ijtihad. Undang-undang Islam merupakan sebahagian daripada syariah Islam yang luas. Syariah sebagai satu aspek yang berbeza daripada akidah dan akhlak syariah lebih menumpukan kepada aspek amaliyyah. Aspek amaliyyah pula meliputi bidang ibadat, muamalat, munakahat dan jinayat. Perundangan Islam yang dimaksudkan dalam konteks bab ini tertumpu pada bidang jenayah sahaja.

Perundangan jenayah Islam meliputi kesemua kesalahan-kesalahan jenayah dalam Islam, hukuman terhadap kesalahan jenayah tersebut serta kaedah perbicaraan dan pembuktian bagi setiap kesalahan jenayah yang ditetapkan. Dalam hal ini, kesalahan jenayah Islam berbeza daripada kesalahan jenayah konvensional.

Terdapat beberapa kesalahan jenayah dalam Islam yang tidak dianggap sebagai jenayah dalam sistem undang-undang ciptaan manusia. Contohnya, berzina dianggap sebagai jenayah berat dalam Islam, namun ia tidak dianggap sebagai kesalahan dalam undang-undang ciptaan manusia jika dilakukan secara sukarela oleh kedua-dua belah pihak. Begitu juga kesalahan minum arak dan murtad yang tidak dianggap sebagai kesalahan dalam undang-undang ciptaan manusia.

 

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.