47 2.1 Konsep peradaban dan tamadun

Objektif

Setelah mempelajari bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Mengenal pasti konsep tamadun yang merangkumi aspek pengertian, ciri-cirinya dan sumber tamadun secara umum.

2. Mengkategorikan ciri-ciri tamadun Islam, sumber tamadun Islam dan faktor-faktor kejayaan tamadun Islam.

3. Menyenaraikan faktor-faktor kejayaan tamadun serta sumbangan dan pencapaian tamadun Islam.

4. Membezakan konsep dan ciri-ciri tamadun Islam dengan Barat.

 

Pengenalan

Topik-topik dalam bab ini anda akan dijelaskan mengenai pengertian, konsep, ciri-ciri dan asas-asas pembinaan sesebuah tamadun atau peradaban. Perbincangan juga meliputi tentang keunikan, keistimewaan, ciri-ciri, sumber dan faktor-faktor kecemerlangan tamadun Islam. Ini akan membolehkan anda melihat perbezaan antara konsep dan ciri-ciri tamadun Islam dengan Barat.

Bab ini akan diakhiri dengan pelbagai maklumat tentang falsafah sains dan teknologi Islam serta pencapaian tamadun Islam dalam pelbagai bidang kehidupan.

License

2.1 Konsep peradaban dan tamadun Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.