155 Konsep ilmu

Konsep ilmu

Ilmu ialah hakikat yang sebenarnya tentang sesuatu perkara. Dalam pandangan Islam, sumber sebenar ilmu ialah daripada Allah s.w.t. iaitu Tuhan Yang Maha Mengetahui. Allah s.w.t. menganugerahkan makna tentang sesuatu perkara kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki-Nya.

 

Pengelasan dan sumber ilmu

Ilmu dalam Islam dapat dikategorikan kepada beberapa peringkat berdasarkan sumber ilmu yang diiktiraf dalam Islam. Menurut pandangan semesta Islam, sumbersumber ilmu dalam Islam dapat dibahagikan kepada ilmu wahyu, ilmu ilham dan ilmu akal.

 

 

Hierarki ilmu

Setiap bahagian ilmu ini ada hierarki dan kedudukannya dalam Islam sebagai ilmu yang diterima dalam bidang epistemologi Islam. Secara umumnya hierarki ilmu terdiri daripada ilmu wahyu, ilmu ilham dan ilmu akal.

 

 

 

Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud:

Allah mengangkat darjat orang yang beriman daripada kamu dan orang yang diberikan ilmu dengan beberapa darjat.

(Surah al-Mujadalah: 11)

 

Aktiviti 5.5
Soalan kepada aktiviti 5.5 Cadangan jawapan untuk aktiviti 5.5

 

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.