38 Jihad membasmi keburukan dalam masyarakat

Jihad membasmi keburukan dalam masyarakat

Keburukan dalam masyarakat yang dimaksudkan di sini ialah masalah-masalah yang wujud yang membantutkan matlamat melahirkan masyarakat yang maju, berpengetahuan, aman dan tunduk serta beriman kepada Allah s.w.t. Antara masalah yang membantutkan pencapaian matlamat tersebut ialah kejahilan, kemiskinan dan kepapaan.

Anda tentu tahu bahawa jahil dan tiada ilmu pengetahuan merupakan masalah yang besar dan mesti diperangi dengan bersungguh-sungguh. Masyarakat yang tiada ilmu akan ketinggalan, mundur dan akan dijajah serta ditakluk sama ada secara langsung atau tidak langsung oleh negara asing yang lebih tinggi tahap penguasaan ilmu pengetahuan mereka. Ketiadaan ilmu bukan sahaja menyebabkan kerugian dalam urusan keduniaan, malah dalam urusan akhirat juga.

Perkara yang sama juga berlaku dalam masalah kemiskinan dan kepapaan. Kemiskinan boleh menyebabkan seseorang atau sesebuah masyarakat bergantung hidup kepada orang atau negara lain. Apabila hanya bergantung kepada orang atau negara lain, kita tidak lagi mempunyai kebebasan dan kemerdekaan untuk menentukan hala tuju kita. Ini juga samalah ertinya dengan dijajah atau ditakluk oleh kuasa lain. Selain itu kemiskinan juga jika tidak disertai dengan sikap yang betul boleh menyebabkan seseorang itu terganggu dalam perlaksanaan ibadat kepada Allah. Bagi mengelakkan perkara ini, maka kita perlu sentiasa berjihad untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dalam masyarakat kita.

 

Aktiviti 1.13
Soalan kepada aktiviti 1.13

 

 

 

 

 

 

Rujukan Web
Anda dapat mengetahui maklumat mengenai jihad menerusi laman web berikut:

http://dppwp.wordpress.com/statistik/minggu-1-tasawwur-islam/

 

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.