107 3.3 Institusi pendidikan

Objektif

Setelah mempelajari bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Menyatakan konsep dan falsafah pendidikan Islam.

2. Mengaplikasikan adab dalam pengajaran dan pembelajaran.

3. Menjalankan peranan, hak dan tanggungjawab seluruh anggota masyarakat.

4. Menerangkan perkembagan pendidikan Islam di Malaysia.

 

Pengenalan

Dalam bab ini, anda akan mengetahui konsep, falsafah dan adab dalam pendidikan Islam dan peranan institusi pendidikan Islam. Bab ini juga menarik kerana anda akan mengetahui peranan anda, masyarakat dan kerajaan dalam membantu perkembangan bidang pendidikan.

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.