121 4.1 Institusi pemerintahan dan pentadbiran

Objektif

Setelah anda mempelajari bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Memahami konsep dan prinsip pemerintahan dan pentadbiran Islam.

2. Mengenal pasti ciri pemerintahan dan kepemimpinan Rasulullah s.a.w. dan Khulafa’ al-Rasyidin.

3. Menerangkan setiap institusi pemerintahan dan pentadbiran yang terdiri daripada khalifah, syura dan hisbah.

 

Pengenalan

Dalam bab ini, anda akan berpeluang memahami konsep serta prinsip pemerintahan dan pentadbiran yang berlandaskan islam. Selain itu, anda juga akan didedahkan kepada pemerintahan dan kepemimpinan Rasulullah s.a.w. dan Khulafa’ al-Rasyidin. Kita juga akan meninjau ciri-ciri institusi khalifah, syura dan hisbah.

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.