="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512">

24 Ijmak

Ijmak

Ijmak ialah kesepakatan para mujtahidin (orang yang berusaha bersungguhsungguh melakukan kajian untuk mengetahui hukum bagi sesuatu masalah yang baru berdasarkan dalil-dalil dan nas-nas) selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. terhadap sesuatu masalah dalam hukum syarak. Terdapat dua jenis ijmak iaitu:

License

Ijmak Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *