24 Ijmak

Ijmak

Ijmak ialah kesepakatan para mujtahidin (orang yang berusaha bersungguhsungguh melakukan kajian untuk mengetahui hukum bagi sesuatu masalah yang baru berdasarkan dalil-dalil dan nas-nas) selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. terhadap sesuatu masalah dalam hukum syarak. Terdapat dua jenis ijmak iaitu:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *