1 Sinopsis kursus

Kursus ini adalah wajib untuk para siswazah di IPTS. Kursus pengajian Islam disediakan untuk menjelaskan Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap dan seimbang dan sepadu. Kursus ini turut menjelaskan Islam sebagai sebuah peradaban dan tamadun dalam membina kekuatan ummah serta melengkapkan anda dalam menghadapi cabaran semasa.

Setelah tamat mengikuti kursus ini, anda akan dapat:

1. Menerangkan mengenai tasawwur Islam dengan tepat.

2. Menjelaskan Islam sebagai sebuah peradaban dan tamadun yang menyumbang pembangunan ummah.

3. Menghuraikan keupayaan Islam dalam menangani pelbagai cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia.

License

WLA 104/03 Pengajian Islam Copyright © by Wawasan Open University. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.